Andrahand GöteborgBlocket
Den största aktören när det kommer till andrahandsannonser på lägenheter i Göteborg är traditionellt Blocket. Här finns ett mycket stort utbud av erbjudanden att hyra i andrahand. En vanlig vardag lägger privatpersoner ut 15-25 annonser med erbjudande om andrahandskontrakt på Blocket. Det skulle kunna indikera att så mycket som 5 - 10 000 andrahandskontrakt förmedlas via Blocket varje år. Det skulle göra Blocket till den absolut största aktören på andrahandsmarknaden i Göteborg.

>> Blocket andrahand GöteborgHyra Bostad Göteborg
Hyrabostad.se är en samlingssida för första- och andrahandsannonser där du som bostadssökande kan se utbudet av lediga lägenheter från alla andrahandsuthyrare i Göteborg. Istället för att behöva besöka flera olika uthyrningsportaler har Hyrabostad.se samlat alla uthyrare av andrahandslägenheter på en och samma sida.

>> Hyra Bostad i andrahand GöteborgÖvriga

På nätet finns ett stort antal bostadssidor som inriktar sig på att förmedla andrahands lägenheter. En nackdel med flera av dessa är att de vanligen tar ut flera hundra kronor i avgift från den bostadssökande, och med tanke på att antalet utlagda annonser vanligen är lågt så kan det bli pengar man lägger ut i onödan. I jämförelse med Blocket kan sägas att Blocket är gratis att svara på annonser.

Nedan presenteras ytterligare några företag som specialiserat sig på andrahandsannonser i Göteborg, kom dock ihåg att båda tar ut relativt höga avgifter för att man som sökande skall kunna komma i kontakt med annonsören. Det kan därför löna sig att först titta noggrant på ovanstående sökportaler inkluderande Blocket innan man registrerar sig på någon av nedanstående sidor:

>> www.bopunkten.se
BoPunkten tar ut en avgift på hela 495 kronor för 3 månaders medlemskap (för aktuellt pris hänvisas till hemsidan). BoPunkten är en sida där privatpersoner som vill hyra ut sin lägenhet i andrahand kan lägga ut en andrahandsannons kostnadsfritt men där det kostar för den bostadssökande att komma i kontakt med annonsören. Att förstahandskontrakt läggs ut på sidan är mycket ovanligt utan det handlar framförallt om andrahandskontrakt med begränsad tidsrymd. Vanligen läggs ett par annonser per dag ut.

>> andrahand.se
Andrahand.se tar ut en kostnad om 300 kr (för aktuellt pris hänvisas till hemsidan) för 30 dagars medlemskap. Under denna tid får man som sökande kontaktuppgifter till privatpersoner som lägger ut lägenheter för andrahandsuthyrning. I Göteborg uppgår antalet annonser till en eller några om dagen. Man bör därför överväga att leta i förstahand på Blocket innan man går vidare till betalalternativen.Rätt hyra?

Det råder stor brist på såväl förstahandskontrakt som andrahandskontrakt i Göteborg. Vid uthyrning i andrahand har man dock bara rätt att ta ut en skälig hyra. Den andrahandshyresgäst som anser sig betala en oskälig hyra kan vända sig till Hyresnämnden för prövning.