Hyresvärdar i Göteborg


Här listar vi Göteborgs samtliga hyresvärdar som finns representerade med egen hemsida på nätet och där man kan ansöka om bostad direkt på nätet, antingen via bolagets egna hemsida eller via BoPlats Göteborg).

Via de kommunala bostadsbolagen ansöker man i regel om bostad via BoPlats medan de privata i större utsträckning själva har motsvarigheten till egna bostadsköer eller egna intresseanmälningar för lägenhet.

Är du redan registrerad användare på BoPlats och inte hittat något där kan det löna sig att detaljerat gå igenom nedanstående lista på privata hyresvärdar som i förekommande fall ibland har egna bostadsköer eller egna system för intresseanmälan till lägenhet.

Bostaden Göteborg rekommenderar: Kötiden till en lägenhet i Göteborgsregionen är oftast minst flera år i Boplats Göteborg. Det finns dock möjlighet att få bostad snabbare än så. Hos Akelius, som har cirka 1 000 lägenheter i Göteborgsregionen, finns möjlighet att gå före i bostadskön om du öppnar ett litet sparkonto hos Akelius.


Större privata hyresvärdarKommunala bostadsbolagMindre privata hyresvärdar