Diligentia

Diligentia är en av Sveriges tio största hyresvärdar med lägenheter som över 20 000 personer bor i. I Göteborg har Diligentia flera bostadsfastigheter med totalt över 60 000 kvadratmeter lägenhetsyta. I Göteborg förmedlar Diligentia lediga lägenheter i första hand genom BoPlats Göteborg.   Kontaktuppgifter

Diligentia


   Besöksadress
   Sten Sturegatan 12 b, Göteborg

   Hemsida: www.diligentia.se   Telefon
   031-81 63 00

   Fax
    031-81 63 10


Hyresvärdar