MölndalsBostäder

Göteborg och Mölndal är två städer som växt samman. Att bo i Mölndal eller Göteborg är därför i princip samma sak och Mölndal tillhör Göteborgs tätort. Den som söker bostad i Göteborg kan därför ha skäl att överväga att hyra lägenhet av MölndalsBostäder då kommunikationerna med buss och spårvagn in mot Göteborgs centrum är myckt goda.

I Mölndal förvaltar Mölndalsbostäder över 4 000 hyresrätter. Bolaget är ett kommunalägt bostadsbolag.   Kontaktuppgifter

Mölndals bostäder


   Besöksadress
    Häradsgatan 1, 431 60 Mölndal

   Postadress
   Mölndalsbostäder AB Box 163 431 22 Mölndal

   Hemsida: www.molndalsbostader.se   Telefon
   031-720 84 00 (växel)

   Fax
   031-720 84 04


Hyresvärdar