Eklandia

Eklandia är ett stort fastighetsbolag inriktat främst på kontors- butiks- och industrilokaler. Eklandia har dock även en mindre mängd bostäder i Göteborgsområdet. Eklandia är ett företag inom Castellumkoncernen.   Kontaktuppgifter

Eklandia


   Besöksadress
   Eklandia Fastighets AB, Box 8725, 402 75 Göteborg

   Hemsida: www.eklandia.se   Telefon
   031-744 09 00

   Fax
   031-744 09 50

   E-mail
   info@eklandia.se


Hyresvärdar