Familjebostäder Göteborg

Familjebostäder i Göteborg (i folkmun Familjebostäder) ägs av Göteborgs stad och är ett kommunalägt fastighetsbolag med cirka 18 000 lägenheter i Göteborg.

Familjebostäder har bostadsområden i nästan alla Götebrogs stadsdelar. Då familjebostäder är ett kommunalägt fastighetsbolag läggs lediga lägenheter ut på BoPlats Göteborg och det är viaBoplats som lägenheterna förmedlas. Familjebostäder har dock en egen intern bostadskö för omflyttning mellan lägenheter i det egna beståndet.   Kontaktuppgifter

Familjebostäder


   Besöksadress
    Södra vägen 12, Göteborg

   Postadress
    Box 5151, 402 26 Göteborg

   Hemsida: www.familjebostader.goteborg.se   Telefon
   031-731 67 00 (växel)

   Fax
   031-731 67 01


Hyresvärdar