Ernst Rosen

Ernst Rosén är som namnet antyder ett familjeföretag inom booende i Göteborg. Bolaget har en lång historia och förvaltas nu av fjärde generationen. Ernst Rosén AB har genom åren växt till en stor aktör i Göteborgsregionen och hyr idag ut över 2 000 lägenheter i Göteborg. Likt många bostadsbolag i Göteborg lämnar Ernst Rosén lediga lägenheter till Boplats för förmedling till lägenhetssökande.   Kontaktuppgifter

Ernst Rosen


   Adress
    Stampgatan 20, Box 135, 401 22 Göteborg

   Hemsida: www.ernstrosen.se   Telefon
   031-80 60 80

   Fax
   031-15 31 15

   E-mail
   info@ernstrosen.se


Hyresvärdar